Formularz reklamacyjny / complaint form

  FORMULARZ REKLAMACYJNY / COMPLAINT FORM
   
  Przed wysłaniem zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o staranne uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza.
  DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO
  Imię*

  Nazwisko*

  Nazwa firmy

  NIP

  Kraj*

  Miejscowość*

  Kod pocztowy*

  Adres*

  Telefon*

  E-mail*

  PRZEDMIOT REKLAMACJI
  Reklamowany przedmiot*

  Data zakupu*

  Miejsce zakupu*

  Nr dokumenu zakupu*

  Opis wady / reklamacji*
  Dodaj załącznik nr 1

  Dodaj załącznik nr 2

  Dodaj załącznik nr 3

  Żądanie reklamującego*

  Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.
  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu reklamacyjnym jest PRODMAX Sp. z o.o. z siedzibą w 05-806 Sokołów ul. Sokołowska 38.
  Podane dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszonej reklamacji w PRODMAX Sp. o.o.
  Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonych zgód.
  Podanie danych jest konieczne w celu obsługi reklamacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PRODMAX Sp. z o.o. w celach związanych z obsługą reklamacyjną, w zgodzie i według zasad określonych w Polityce Prywatności. Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych, możliwości ich edycji lub usunięcia.

  Before sending the complaint, please complete all required fields of the form carefully.
  CONTACT DETALILS
  Name*

  Last name*

  Company name

  NIP UE

  Country*

  City*

  Zip code*

  Full address*

  Phone*

  E-mail*

  SUBJECT OF THE COMPILANT
  Name*

  Date of purchase*

  Place of purchase*

  Document number*

  Description*
  Add nr 1

  Add nr 2

  Add nr 3

  Expectations*

  Fields marked with * must be completed.
  The administrator of personal data provided in the complaint form is PRODMAX Sp. z o.o. based in 05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38.
  The data provided will be processed in order to handle the complaint submitted at PRODMAX Sp. z o.o.
  Each person has the right to access their data, correct it and the right to withdraw the consent granted.
  Providing data is necessary to handle the complaint.

  I consent to the processing by PRODMAX SP. z o.o. based in Sokołów (postal code 05-806), ul. Sokołowska 38, my personal data for purposes related to complaint handling in accordance with the rules set out in Privacy Policy.