Formularz reklamacyjny / complaint form

  FORMULARZ REKLAMACYJNY / COMPLAINT FORM
   
  Przed wysłaniem zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o staranne uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza.
  DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO
  Imię*
  Nazwisko*
  Nazwa firmy
  NIP
  Kraj*
  Miejscowość*
  Kod pocztowy*
  Adres*
  Telefon*
  E-mail*
  PRZEDMIOT REKLAMACJI
  Reklamowany przedmiot*
  Data zakupu*
  Miejsce zakupu*
  Nr dokumenu zakupu*
  Opis wady / reklamacji*
  Dodaj załącznik nr 1
  Dodaj załącznik nr 2
  Dodaj załącznik nr 3
  Żądanie reklamującego*

  Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu reklamacyjnym jest PRODMAX Sp. z o.o. z siedzibą w 05-806 Sokołów ul. Sokołowska 38. Podane dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszonej reklamacji w PRODMAX Sp. o.o. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonych zgód. Podanie danych jest konieczne w celu obsługi reklamacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PRODMAX Sp. z o.o. w celach związanych z obsługą reklamacyjną, w zgodzie i według zasad określonych w Polityce Prywatności. Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych, możliwości ich edycji lub usunięcia.

  Before sending the complaint, please complete all required fields of the form carefully.
  CONTACT DETALILS
  Name*
  Last name*
  Company name
  NIP UE
  Country*
  City*
  Zip code*
  Full address*
  Phone*
  E-mail*
  SUBJECT OF THE COMPILANT
  Name*
  Date of purchase*
  Place of purchase*
  Document number*
  Description*
  Add nr 1
  Add nr 2
  Add nr 3
  Expectations*

  Fields marked with * must be completed. The administrator of personal data provided in the complaint form is PRODMAX Sp. z o.o. based in 05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 38. The data provided will be processed in order to handle the complaint submitted at PRODMAX Sp. z o.o. Each person has the right to access their data, correct it and the right to withdraw the consent granted. Providing data is necessary to handle the complaint.

  I consent to the processing by PRODMAX SP. z o.o. based in Sokołów (postal code 05-806), ul. Sokołowska 38, my personal data for purposes related to complaint handling in accordance with the rules set out in Privacy Policy.